Välkommen till onlinestudier!

För lärare

Anvisningar för lärare

eVamia upprätthåller instruktionsmaterial för lärare som sträcker sig från genomförande av nätstudier till Moodles tekniska egenskaper.

Materialbank för lärare och personal

Materialbanken för nätpedagogik och digitalt stöd har sammanställts på eVamias Teams-plattform.