Välkommen till onlinestudier!

För studeranden

Anvisningar för nätstudier

Hittade du studier som intresserar dig?

Kul att du är intresserad av eVamias utbud av nätstudier! En del av utbudet är öppet för alla och en del riktar sig till de studerande som redan studerar vid Vamia.

Läs följande instruktioner noggrant och be om mer information vid behov:

VamiaGuide

Hans Kankkonen

040 186 9396

Vad förutsätter nätstudierna?

·       en fungerande internetuppkoppling och en dator – i vissa situationer kan en del av studierna genomföras med en surfplatta eller till och med en smartphone

·       Möjlighet att använda en dator och en nätbaserad lärplattform (Moodle)  

·       vilja, färdighet och engagemang för att studera självständigt

·      tid och planering samt hantering av tidtabellerna

Studerar du inte vid Vamia än?

VamiaGuide hjälper dig med att söka till utbildning och frågor som gäller val av studier.

Hur studerar jag på nätet?

·       Avsätt tid för dina studier

·       Gör upp en tidtabell för dina studier och håll dig till din plan

·       Fortsätt i den ordning som anvisats och använd den studieplan som du eventuellt får under studietiden

·       Läs alltid den feedback du får på uppgiften.  Kommentarer hjälper dig att utvecklas och korrigera eventuella fel eller brister

 

·      Be om hjälp om det behövs. Observera att i självständiga nätstudier kanske läraren inte alltid är tillgänglig för att hjälpa till i exakt det ögonblick du skickar in din begäran om hjälp

Studerar du redan vid Vamia?

eVamias utbud av nätstudier är öppet för dig. Diskutera med din ansvariga lärare om kursen lämpar sig för din personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Din ansvariga lärare hjälper dig också att anmäla dig till kurser.