Välkommen till onlinestudier!

eVamia

eVamia är Vamias enhet för nätundervisning och digitalt stöd på nätet.

Vamia eller eVamia?

eVamia är enheten för nätundervisning och utveckling av digitala tjänster vid Vamia som erbjuder yrkesutbildning. eVamias verksamhet baserar sig på Vamias strategi för nätstudier och målen för projekt som fokuserar på digital utveckling.

Studerandens digistöd:

digihelp@vamia.fi

040-1319380

Sampo, VamiaGuide må kl. 9-15

Hansa, C266 ti-fre kl. 8-15

 

Lärarnas digistöd:

Digistöd för studerande

DigiHelp har jour varje dag och hjälper till exempel med studentnummer. DigiBoost är en digilärarmottagning för studierelaterade digitala problem. DigiBoost har jour på båda campusen en gång i veckan och du hittar mottagningstider på sidan ”Digistöd för studerande”.

Nätpedagogiskt stöd

eVamia erbjuder Vamias lärare utbildning och stöd i planeringen av nätpedagogiskt högklassiga studier.

Digistöd för lärare

eVamia stöttar lärare i användningen av digitala lärmiljöer och ibruktagandet av licenser och applikationer.