Tervetuloa verkko-opintoihin!

Verkko-opinnot

Yhteiset tutkinnon osat

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu yhteisiä tutkinnon osa 35 osp. Näitä pakollisia on 26 osp ja valinnaisia 9 osp.

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen,
pakolliset osa-alueet

Tervetuloa opiskelemaan äidinkieltä!  

Hallitsetko sähköpostiviestin kirjoittamisen tai asiakirjan vakioasettelun? Osaatko arvioida tiedon luotettavuutta ja käyttää muiden tekstiä omassa tekstissäsi asianmukaisesti? Miten sinulta sujuu verkkoviestintä? Kieli on ihmisen käyntikortti ja virheetön kieli on osa onnistuvaa viestintää. Opiskeletpa millä alalla tahansa, tarvitset taitoa ilmaista itseäsi asiallisesti niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Vaikka nykymaailmassa onkin erilaisia apuvälineitä lukemiseen, ohjevideoita ja äänitoimintoja, tarvitsee yhteiskunnassa ja alalla kuin alalla toimiessa myös lukutaitoa. Näitä taitoja harjoitellaan ammatillisen koulutuksen äidinkielessä.  

Toteutus

Ohjattu verkkokurssi, seuraava aloitus syyskuussa 2023 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Tervetuloa opiskelemaan ruotsia!  

Muistatko vielä, miten tervehdit ruotsiksi tai esittelet itsesi esimerkiksi työpaikkahaastattelussa? Tuntuuko siltä, että haluat itseksesi harjoitella arkipäivän puhetilanteita ja kerrata verbin taivutusta? Tällä verkkokurssilla pystyt harjoittelemaan ruotsia milloin ja missä tahansa. Puheharjoituksia voit tehdä nauhoitustehtävin ja pelkästään itsellesi, ja kone korjaa harjoitukset. Näitä taitoja opit ruotsin pakollisella kurssilla. 

Harjoitukset ovat mukaansa tempaavia ja kertausta aiemmin opitusta. Puhumalla oppii puhumaan! Ruotsin osaaminen on sijoitus tulevaisuuteen ja valttikortti töitä hakiessa.  

Välkommen!  

Toteutus

Ohjattu verkkokurssi 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Pakollinen englanti 1: 

Pystytkö ylläpitämään luontevasti keskustelua englannin kielellä sosiaalisissa tilanteissa?  Muistatko mitä eroa on Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Iso-Britannialla?  Osaatko kertoa sukulaisuussuhteistasi englanniksi?  Osaatko myös tehdä kieliopillisesti oikeita kysymyksiä ja puhua menneestä ajasta ilman suurempia vaikeuksia?  

Pakollisen englannin ensimmäisen osaamispisteen kurssi käsittelee mm. englanninkielisten maiden kulttuuria ja maatietoutta, sosiaalisia fraaseja, sukulaisuussuhteiden sanastoa, sekä maiden ja kansallisuuksien nimiä.  Kurssilla voit myös vahvistaa peruskieliopin hallintaasi.  Voit harjoitella mm. aikamuotoja, kielto- ja kysymyslauseita, persoonapronomineja ja artikkeleja.  

Toteutus

Ohjattu tai itsenäinen non-stop-verkkokurssi, seuraava aloitus tammikuussa 2023

Yhteyshenkilö

Petri Vuollo

Pakollinen englanti 2: 

Sujuuko ajan varaaminen englanniksi? Ja löydätkö perille, jos sinulle selitetään englanniksi missä rakennus tai ovi sijaitsee? Entä jos kaikki tapahtuu puhelimitse? Pakollisen englannin toisen osaamispisteen kurssi harjoituttaa näihin teemoihin liittyviä asioita. Kurssilla harjoitellaan myös sosiaalisia fraaseja, keskustelun ylläpitämistä ja kieliopillisia aiheita, kuten vertaaminen, tulevaisuudesta ja mahdollisista tapahtumista kertominen.  

 Toteutus

Ohjattu tai itsenäinen non-stop-verkkokurssi, seuraava aloitus elokuussa 2023

Pakollinen englanti 3: 

Työelämä on yhä kansainvälisempää, ja erityisesti englannin tärkeys kasvaa melkein alalla kuin alalla.  Hyvä englannin kielen taito avaa ovia erilaisiin työpaikkoihin.  Ymmärrätkö alan ja työelämään liittyvää sanastoa?  Osaatko kertoa alastasi ja työstäsi englanniksi?  Pystytkö kirjoittamaan selkeitä sähköpostiviestejä englanniksi?  Suomalaisetkin yritykset voivat vaatia, että työpaikkahakemus tehdään englannin kielellä.  

 Toteutus

Ohjattu tai itsenäinen non-stop-verkkokurssi, seuraava aloitus elokuussa 2023

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Tervetuloa opiskelemaan Toiminta digitaalisessa ympäristössä -kurssia! 

Osaatko hyödyntää digitaalisia ympäristöjä ja palveluja? Ymmärrätkö tietoturvan ja tietosuojan eron? Löydätkö helposti tarvitsemaasi tietoa? Mitä tekijänoikeudet tarkoittavat? Valitsetko työtehtäviisi tarkoituksenmukaiset digitaaliset laitteet? Miten hallitset omaa verkkoidentiteettiäsi? Muun muassa näitä, jokaiselle tärkeitä asioita, käsitellään Toiminta digitaalisessa ympäristössä -kurssilla.  

Toteutus

Ohjattu verkkokurssi , aloitus elokuussa 2023 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Tervetuloa Taide ja luovan ilmaisun pariin! 

Tiedätkö, että tutkimusten mukaan elämänlaatu ja terveys ovat parempia, ihmiset ovat onnellisempia ja heidän elinikänsä ennuste on pidempi, kun heidän elämässään on taidetta, kulttuuria ja luovaa tekemistä. (Lähde Sitran artikkeli Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista, 2017). 

Luodaksemme uutta meidän tulee olla luovia. Älä juutu kaavamaisuuteen ja valmiiksi annettuun, valjasta luovuus oman ammattisi tehokeinoksi. Tällä kurssilla pohdit taiteen merkitystä omalle hyvinvoinnillesi ja ilmaiset itseäsi taiteen ja luovan ilmaisun keinoin, kuten luovaa kirjoittamista kokeilemalla. 

Toteutus

Itsenäinen verkkokurssi

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Pakollinen

Valinnainen

Pakollisia osa-alueita on yhteensä 26 osp ja valinnaisia osa-alueita 9 osp.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikan neljä osaamispistettä on jaettu neljään erilliseen kurssiin, joista jokainen muodostaa oman yhden osaamispisteen kokonaisuutensa.

Ensimmäisellä kurssilla kerrataan laskusääntöjä ja peruslaskutoimituksia.

Toisella kurssilla tutustutaan lähemmin x:n kanssa ja mietitään, kannattaako alennuksessa oleva tuote ostaa. Kuinka monta euroa oikeastaan säästätkään? Tällä kurssilla alkaa eriyttäminen oman alan opintoihin.

Kolmannessa kurssissa ihmetellään geometriaa ja pohditaan, onko pallo pullistunut piste. Samaan kurssiin kuuluvat kartion ja lieriön salaisuudet. Tutustumme myös tilastojen analyysin perusteisiin ja opimme enemmän suomalaisesta yhteiskunnasta.

Neljännellä kurssilla harjoitellaan talousmatematiikkaa sekä oman alan tehtäviä ja vahvistetaan matemaattisten ongelmien ratkaisutaitoja. 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Kemian pakollisella kurssilla kerrataan aineen rakennetta sekä erilaiset alkuaineet, lisäksi niiden muodostamat yhdisteet ja ominaisuudet tulevat tutuiksi. Ihmettelemme, montako kappaletta on yksi mooli, ja laskemme, kuinka paljon puhdasta alkoholia on yhdessä olutpullossa. Kemikaaliturvallisuuskin tulee tutuksi. Sattuneista syistä, emme räjäytä mitään, mutta pohdimme, miten kemikaaleja voi ja tulee käyttää turvallisesti sekä miten toimia, kun niistä halutaan eroon ilman uhrimenoja. 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Oletko koskaan miettinyt, kuinka monta mottia puita sinun pitää halkoja hakata, että saat jättää sähkölämmityksen pienemmälle talvikuukausina?

Fysiikan ensimmäisellä pakollisella kurssilla opimme arvioimaan laitteiden kustannuksia ja energiamääriä. Mekaniikassa perussuureet ja suureyhtälöt tulevat tutuiksi. Voima, sen suunta ja vaikutus ovat kurssilla keskiössä, ja pohdimme esimerkiksi sitä, millaiset voimat mopoon ja kuskiin vaikuttavat, kun sillä ajetaan täydellä teholla, tai miten kulkuvälineet suojataan suurta kitkan vähenemistä vastaan talvisin. Onko totta, että yhden neliömetrin yläpuolella on 10000 kg ilmaa? 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Toteutus: ohjattu verkkokurssi. Seuraava aloitus elokuussa 2023.  

Tervetuloa opiskelemaan yhteiskunnassa ja kansalaisen toimimista!  

Tiedätkö, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on yhteiskunnassamme? Osaatko käyttää julkisia palveluita ja tiedät, mistä hakea tietoa? Toimitko aina yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen? Oman talouden hoitamiseen liittyy monia riskejä. Hallitsetko sinä oman talouden suunnittelun ja hoitamisen? Entä tiedätkö oikeutesi kuluttajana? Näitä asioita käsitellään yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen verkkokurssilla.  

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Toteutus: ohjattu verkkokurssi.  

Seuraava aloitus elokuussa 2023.  

Pitääkö olla ammattiliiton jäsen, että saa yleiskorotuksen palkkaansa? Mitä palkkakuitin, palkkalaskelman, tilinauhan tai ansioerittelyn merkinnät tarkoittavat?  Miksi työkaverini maksaa minua suuremman osan TyEL-maksua joka kuukausi? Hetkinen, mikä ihmeen TyEL? Onko palkkani kuukausipalkka vai tuntipalkka ja miten se vaikuttaa? Lomakorvaus ja lomaraha – mikä niiden ero olikaan? Millaista osaamista alani töissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Miten niitä töitä saa?   

Tällaisiinkin kysymyksiin haetaan vastauksia työelämässä toimimisen verkkokurssilla, joka koostuu kolmesta osiosta:  

  • Työmarkkinajärjestelmä ja työtehtävissä vaadittava osaaminen 
  • Työehdot ja keskeinen työlainsäädäntö, esim. työsopimuslaki 
  • Työyhteisössä toimiminen  

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Toteutus: ohjattu verkkokurssi

Aloitus heti opintojen alussa henkilökohtaisen aikataulun mukaan

Sisältö: 

  • Oman osaamisen ja ominaisuuksien kehittäminen 
  • Jatko-opiskelumahdollisuudet ja urasuunnittelu 
  • Työnhakutaidot 
  • Itsearviointi ja kurssipalaute 

 

Vastuuhenkilö: oma opinto-ohjaaja

Vamian opinto-ohjaajat >>

 

Julkaistaan pian!

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Julkaistaan pian!

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Toteutus: ohjattu verkkokurssi. 
Seuraava aloitus kevätlukukaudella 2023 

Tervetuloa inspiroitumaan yrittäjyydestä!  

Yrittäjyys on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Tällä kurssilla otat haltuun käytännön valmiuksia yritystoiminnan aloittamista koskien. Tämän lisäksi opit ymmärtämään yrittäjyydelle keskeistä riskinottoa ja siinä piileviä mahdollisuuksia. Kurssin aikana perehdyt myös elinikäisen oppimisen sekä osaaminen tunnistamisen ja markkinoinnin periaatteisiin, jotka siivittävät sinut menestykseen myös palkansaajana.   

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Valinnaiset osa-alueet

Toteutus:  itsenäinen verkkokurssi, Aloitus milloin tahansa. 

Tervetuloa kirjallisuuden pariin!  

 

Se, joka lukee, saa elää tuhat elämää. Se, joka ei lue, elää vain yhden. (George R.R. Martin, vapaasti suomennettu kirjasta Lohikäärmetanssi.) 

Nautitko kirjojen lukemisesta tai kuuntelemisesta? Haluatko uppoutua uusiin maailmoihin? Oletko jäänyt kiinni dekkareihin, historiallisiin romaaneihin, kenties runoihin tai fantasiaan? Haluatko lukea jotain ihan uutta? Tämä kurssi sopii erityisesti sellaiselle, joka haluaa uppoutua kaunokirjallisuuteen. Kurssilla luetaan kirjallisuutta ja tulkitaan ja tuotetaan tekstiä luetun pohjalta. 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Toteutus: Ohjattu verkkokurssi, seuraava aloitus vuonna 2024 

Tervetuloa harjoittelemaan työn hakemista! 

Työ haussa, koulutussopimuspaikka hukassa – mitä teen? Miten saan työnantajan kiinnostumaan minusta, uskomaan kykyihini ja luottamaan taitoihini? Millaisia asioita työnhausta pitää nykypäivänä osata ja tietää? Tällä kurssilla harjoitellaan oman osaamisen ilmaisemista, erilaisia tapoja hakea töitä ja erilaisten työnhaun asiakirjojen tekemistä ja työhaastattelussa onnistumista. 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Toteutus: Ohjattu verkkokurssi, seuraava aloitus vuonna 2024 

Tervetuloa harjoittelemaan kokous- ja neuvottelutaitoja! 

Tiedätkö, miten osallistua kokouksessa? Osaatko toimia puheenjohtajana? Muistatko, mitä sihteerin tehtäviin kuuluu? 

Kurssin käytyäsi tiedät, kuinka toimia työelämässä ja yhteiskunnassa tavallisissa kokouksissa ja neuvottelutilanteissa, ymmärrät, miksi näin toimitaan, ja osaat kirjoittaa mm. kokousasiakirjoja sekä laatia alustuksen. Lisäksi pohdit sitä, millainen viestijä sinä olet. 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta

Kiinnostaako talous, mutta et päässyt ihan niin paljon harjoittelemaan taloutta pakollisten matematiikan kurssien parissa?

Kurssilla vahvistetaan talousmatematiikan taitoja. Kerrataan arvonlisäverotusta ja korkolaskentaa. Tässä vaiheessa saattaa herätä kiinnostus myös sijoittamista kohtaan. Myös indeksit tulevat tutuiksi ja voimme miettiä, olivatko ne vanhat hyvät ajat niin hyviä vai oliko kaikki sittenkin kalliimpaa ennen. Matkustelusta haaveilevalle on saattanut käydä mielessä kohdemaan valuutta ja se, kuinka paljon sitä nyt sitten euroilla saakaan.

Kurssi sopii erityisesti heille, joilla on matematiikan pakollisten kurssien sisällöissä ollut vain vähän talousmatematiikkaa. 

 

Ilmoittautuminen vastuuopettajan tai VamiaGuiden kautta