Tervetuloa verkko-opintoihin!

Verkko-opinnot

Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta voit suorittaa verkko-opintoina Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan opinnot.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Toteutus

Verkkokurssi ja työpaikalla tapahtuva oppiminen, seuraava aloitus 27.9.2023 

Verkkokurssi suoritetaan ennen näyttöä. Näytön voit tehdä sitten, kun opettaja on arvioinut verkkokurssin hyväksytysti suoritetuksi.  

Sisältö:

 1. Parantumattomasti sairaan ihmisen kohtaaminen ja arvioin tekeminen hänen tilanteestaan
 2. Palliatiivisen hoitotyön suunnittelu ja toteutus 
 3. Lääkehoito ja turvallisuus palliatiivisessa hoidossa 
 4. Palliatiivisen hoidon arvioiminen ja kehittäminen 

 

Yhteyshenkilö:

Merja Soldán, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot

Toteutus: verkkokurssi, seuraava aloitus elokuussa 2023

Tavoitteena on:

 • Ymmärtää erilaisten asiakkaiden perus- ja ihmisoikeudet
 • tuntea kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn arvot sekä lähihoitajan ammattieettiset periaatteet
 • Ymmärtää alan tietosuojan ja salassapitovelvollisuuden merkityksen.

Sisältö:

 • Ammattietiikka
 • Ammattietiikka, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus hoitotyössä
 • Lähihoitajan ammattieettiset periaatteet
 • Ammattietiikka varhaiskasvatuksessa

 

Yhteyshenkilö: Merja Fogelberg, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot

Toteutus: verkkokurssi

Verkkokurssina voi suorittaa osan tutkinnon osasta. Tutkinnon osan opiskelussa on myös lähiopintoja.

Verkkokurssi ja tutkinnon osan lähiopinnot suoritetaan ennen näyttöä. Näytön voit tehdä sitten, kun opettaja on arvioinut lähiopinnot ja verkko-opinnot hyväksytysti suoritetuksi. 

Sisältö:

 1. Saattohoidossa olevan ihmisen ja hänen läheisensä kohtaaminen ja kokonaisarvion tekeminen hänen tilanteestansa 
 2. Saattohoidon toteuttaminen ja läheisten tukeminen 
 3. Lääkehoidon ja turvallisuuden toteuttaminen saattohoidossa 
 4. Saattohoitotyön arvioiminen ja kehittäminen  

 

Yhteyshenkilö: Merja Soldán, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot