Tervetuloa verkko-opintoihin!

Verkko-opinnot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa voit valmistua lähihoitajaksi useasta eri osaamisalavaihtoehdosta.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Toteutus

Verkkokurssi, seuraava aloitus elokuussa 2023 

 

Ammatillinen viestintä ja yhteistyö työryhmässä ja läheisten kanssa
 • Mitä on viestintä 
 • Ammatillinen viestintä ja sen merkitys lähihoitajan työssä 
 • salassapito 
 • Dokumentointi 
 • Tietoturva 
 • Yhteistyö työryhmässä ja läheisten kanssa  

 

Ammattietiikka I
 • Ammattietiikka
 • Ammattietiikka, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus hoitotyössä
 • Lähihoitajan ammattieettiset periaatteet
 • Ammattietiikka varhaiskasvatuksessa
 
Aseptiikka I
 • Aseptiikka yleisesti
 • Hygienia- ja aseptiikkaohjeet varhaiskasvatuksessa ja hoitotyössä
 • Ympäristön puhtaus kasvatus- ja hoitotyössä
 
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö I
 • Kasvatus-, sosiaali- ja  terveysalan lainsäädäntö, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • Työpaikan toimintaohjeet yhteistyössä työryhmän kanssa

 

Kestävä kehitys ja Lean I
 • Kestävä kehitys kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla
 • Lean kehitys kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla

 

Yhteyshenkilöt: Merja FogelbergHanna Tuomivirta ja Elina Ola, etunimi.sukunimi@vamia.fi

 

Aloita opinnot

Valinnaiset tutkinnon osat

Toteutus: verkkokurssi ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Verkkokurssi suoritetaan ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttöä. Näytön voit tehdä sitten, kun opettaja on arvioinut verkkokurssin hyväksytysti suoritetuksi.  

Verkkokurssi koostuu neljästä eri osa-alueesta.  

 1. Kotona asumisen edistäminen
 2. Asiakkaan, omais- ja perhehoidon tukeminen ja ohjaaminen
 3. Palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä ohjaaminen
 4. Ammatillisuus ja ammatillinen kehittyminen

 

Yhteyshenkilöt:

Merja Soldán, Merja Fogelberg ja  Sanna Kosunen, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot

Toteutusverkkokurssi sekä toiminnallinen näytöstä työyhteisössä tai oppilaitoksessa. 

Verkkokurssi suoritetaan ennen näyttöä. Näytön voit tehdä sitten, kun opettaja on arvioinut verkko-opinnot hyväksytysti suoritetuksi.

Verkkokurssilla käsitellään seuraavia asioita mielenterveyden edistämisen näkökulmasta:  

 1. Tuen tarpeen tunnistaminen 
 2. Kasvun, kehityksen ja kuntoutumisen tukeminen sekä osallisuuden vahvistaminen
 3. Yhteistyö perheen kanssa ja perheen tukeminen

 

Yhteyshenkilöt:

Annukka Nikkari ja Anne Priha, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot

Osaamisalaopinnot

Saattohoito on osa sairaanhoidon ja huolepidon pakollista tutkinnon osaa sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp

Toteutus: verkkokurssi

Osaamistavoitteet 

 • ymmärtää, mitä on hyvä saattohoito ja oirehoito 
 • ymmärtää potilaan ja hänen läheisensä kokonaisvaltaisen hoidon roolin ja merkityksen saattohoidossa 
 • ymmärtää, mitä on hoitajan ammatillisuus saattohoidossa 

Yhteyshenkilöt:

Merja Soldan ja  Sanna Kosunen, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot

Lapsiperheen ravitsemus on osa Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan tutkinnon osaa Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp.

Toteutus: verkkokurssi

Sisältö:

 • Raskaana olevan ja imettävän ravitsemus 
 • Imeväisikäisen ravitsemus 
 • Lapsiperheen ravitsemussuositukset 
 • Ravitsemuskasvatus 
 • erityisruokavaliot 

Yhteyshenkilöt:

Annukka Nikkari ja Johanna Ilvesoksa, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot