Tervetuloa verkko-opintoihin!

Verkko-opinnot

Kone- ja tuotanto-tekniikka

Tuotantotekniikan ja Asennuksen ja automaation osaamisaloilta valmistuu levyseppähitsaajia, koneistajia ja koneenasentajia.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Robotiikka

Robotiikan perusteet on tarkoitettu ensisijaisesti Kone- ja metallialan opiskelijoille, joilla pakolliset tutkinnon osat ovat suoritettu, mutta se sopii myös kaikille robotiikasta kiinnostuneille ja antaa hyvän kuvan robotiikan perusasioista.

Tämän ja Robottityöturvallisuus–verkkokurssin suoritettua voi osallistua Robotin käyttö–tutkinnon osan käytännön harjoitustehtäviin lähiopetuksessa. 

Tavoite: 

Tämän verkkokurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle peruskäsitys robotiikasta ja robotin ohjauksen ja ohjelmoinnin perusteista, jotka helpottavat Robotin käyttö–tutkinnon osan käytännön harjoitusten suorittamista. 

Sisältö:

  • Robottityypit 
  • Teollisuusrobotit 
  • Ohjaus- ja liiketavat 
  • Robotin ohjelmointi 
  • Koordinaatistot 

 

Toteutus:

Ohjattu verkko-opetus tai monimuoto-opetus yhdistettynä lähiopetukseen.

Seuraava aloitus syksy 2023

Yhteyshenkilö:

Petri Hakkola, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Aloita opinnot

Robottityöturvallisuus on tarkoitettu ensisijaisesti Kone- ja metallialan opiskelijoille, joilla pakolliset tutkinnon osat ovat suoritettu, mutta se sopii myös kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Tämän ja Robotiikan perusteet–verkkokurssin suoritettua voi osallistua Robotin käyttö–tutkinnon osan käytännön harjoitustehtäviin lähiopetuksessa. 

Tavoite: 

Tämän verkkokurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtäisi keskeisimmät työturvallisuuteen liittyvät asiat robotiikassa ja osaisi toimia turvallisesti robottien kanssa. 

Sisältö:

  • Yhteistoiminta ja turvalaitteet 
  • Teollisuusrobotin käyttötilanteet 
  • Muut riskit 
  • Hitsausrobotin turvallisuus 

Toteutus:

Ohjattu verkko-opetus tai monimuoto-opetus yhdistettynä lähiopetukseen.

Seuraava aloitus syksy 2023

Yhteyshenkilö:

Petri Hakkola, etunimi.sukunimi@vamia.fi